In Uncategorized

 

Amb l’objectiu d’establir un punt de trobada entre alumnes, famílies, professors i universitats, un any més hem celebrat el Fapel University Day Barcelona. Realitzat el passat 20 d’octubre i amb una mitjana de 1.700 alumnes assistents d’una vintena d’escoles, la V edició de l’esdeveniment va tenir lloc a l’escola Highlands School i van participar-hi més de 30 universitats.

Què és?

El Fapel University Day es tracta d’una jornada per informar de manera personalitzada de les ofertes educatives dels centres universitaris assistents als alumnes del darrer curs d’E.S.O. i Batxillerat sobre informació sobre plans d’estudis, programes de beques i ajudes, acords internacionals, sortides laborals, etc

Com s’organitza?

El format de l’acte consta de dos espais simultanis. D’una banda, trobem la fira universitària, on cada centre disposa d’un stans per poder atendre personalmentals estudiants, escoles i famílies interessades i explicar el seu programa de manera més detallada. D’altra banda, la jornada s’organitza en dos torns de conferències on els representats universitaris disposen d’uns minuts per fer una breu presentació del centre i la seva oferta educativa. A més, es disposa d’un espai destinat a realitzar reunions individuals, per tal d’oferir un tracte personal i detallat als alumnes interessats en una oferta educativa concreta.

A Fapel creiem en la importància d’orientar als estudiants a trobar els estudis i el centre universitari més adient als seus interessos i capacitats, per això us esperem a la pròxima edició de l’any vinent!