In BANNER_HOME, NOTICIES

La Fapel –Federació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Lliure de Catalunya-, que representa a més de 140.000 famílies de l’escola concertada, té com a objectiu defensar el dret dels pares, tan menystingut actualment, a triar l’educació que desitgen que rebin els seus fills en igualtat de condicions, l’iniciarem el curs amb il·lusió renovada, malgrat totes les dificultats que es presenten.

La pèrdua de grups concertats a algunes escoles d’iniciativa social són una pèssima notícia per als pares i mares, ja que limita la capacitat d’elecció de les famílies i minva els recursos de les escoles. Tot i això, seguim defensant que els pares i mares han de poder seguir triant el model educatiu que vulguin sense haver de tenir en compte els costos de l’educació, en igualtat de condicions. També volem defensar la legitimitat i justícia de l’existència de tots els concerts educatius, que són una eina de redistribució social fonamental per defensar la llibertat d’educació, malgrat les restriccions financeres i els atacs dels qui no entenen aquesta llibertat d’educació, fins i tot de les mateixes administracions, que haurien de vetllar pels drets de tots els ciutadans.

Estem convençuts que tots els pares i mares valorem els esforços i professionalitat que estan fent tots els mestres i professors del Servei d’Educació Catalunya des de tots els punts de vista, i de ben segur ens comprometem per encoratjar-los i donar-los el suport necessari per poder dur a terme la seva important tasca educativa amb els nostres fills i filles.

Estem al costat de totes les iniciatives en favor d’una escola més inclusiva i per evitar la segregació escolar. Estem segurs que el diàleg ha de ser l’eina fonamental, però que sense un millor finançament de l’escola concertada, tot esforç pot ser en va perquè els primers segregats i discriminats són les famílies que pateixen aquest infrafinançament per part de l’administració.

Finalment, estem convençuts que, com sempre hem defensat, la unitat entre família i escola en un entorn de llibertat i basada en el diàleg i la cooperació mútua, són les claus per a l’èxit de l’educació a casa nostra.

Josep Manuel Prats
President de la FAPEL