In BANNER_HOME, NOTICIES, Uncategorized

balanç curs fapel

Acaba un nou curs escolar. Com en tot balanç de curs, hem de parlar de tot allò que ha sortit bé i del que no tant. Però, fonamentalment del que pot millorar, doncs cal ser optimistes.

Políticament, el sistema ha estat tot el curs sota la batuta d’un conseller a qui li agrada visitar, inaugurar i dir moltes coses, sense solucionar de moment els problemes endèmics del sector que són competència i feina seva. Mireu hemeroteques.

La tendència que es respira és la prevalença dels interessos de partit als del sector. La ideologia davant de gestió i solucions, com ja era de preveure. Que no els agrada la concertada, i que cal fer tot allò que sigui legalment viable per fer-la desaparèixer. I potser provaran coses que no ho siguin tant, de legals. La manca evident de les millores en els pressupostos del departament, que generen la revolta dels mestres i algunes famílies, pot acabar en moneda fàcil de canvi en la concertada. Tot plegat per manca de visió històrica i de país.

Reunions amb representant polítics

Precisament, i per tot això, la nostra tasca és estar als llocs on podem influir positivament en les polítiques educatives. Sempre centrats en la nostra missió, que és difondre i defensar la llibertat i el dret dels pares i mares a decidir i escollir l’educació, en condicions d’igualtat, que vulguin per als seus fills.

Ens hem entrevistat amb els representants polítics al Parlament de Catalunya (PdCat, Units Avancem, PSC, Cs, Demòcrates). Amb la resta (CUP, IC, …) no hem tingut l’honor de ser rebuts, encara que ho hem demanat com a representants de tres-centres AMPA de centres integrats, de manera que els hem transmès les nostres inquietuds, les nostres propostes per millorar l’educació a Catalunya. I també ho hem intentat amb altres formacions, sense èxit. Potser no els interessa el que els pares puguem dir sobre l’educació.

reuniones amb polítics fapel

Implicats en les polítiques educatives

Volem destacar en aquest balanç de curs la nostra presència al Consell Escolar de Catalunya, tant al plenari com a la comissió permanent, així com a la comissió de programació i la subcomissió d’estudi del temps educatiu (que presideix ambdues el president de Fapel), com a la d’ordenació, educació digital, convivència i ciutadania digital, interculturalitat i la de reforma del reglament del mateix consell escolar. Enguany la presidenta ha impulsat una gran tasca que ens està permetent treballar a fons per l’educació a Catalunya amb propostes molt interessants.

Així mateix, també estem presents al Consell Escolar de Barcelona (en tres comissions), així com a les comissions de garanties del Consorci d’Educació de Barcelona. Tanmateix, formem part dels Consells Escolars Territorials de la Catalunya Central i Maresme-Vallès oriental. En aquests espais també fem sentir la veu dels pares que volen la llibertat de triar l’educació per als seus fills i filles.

Sempre al servei dels associats

Hem dedicat esforços a donar serveis als nostres associats i amics, de manera que oferim informació i difusió dels projectes de les AMPA i escoles a través de la nostra Revista i de les newsletters mensuals i xarxes socials. A través d’aquestes eines hem pogut expressar i donar veu a persones expertes sobre temes tan interessants com la innovació pedagògica o la segregació escolar. Seguim prestant els serveis d’assegurances per a les juntes de les AMPA i per a les activitats que organitzen, a preus i condicions fantàstics.

Hem canalitzat les necessitats de les AMPA en relació a l’adquisició de llibres de text, aconseguint preus interessants i un servei en la gestió d’aquesta feixuga feina que sovint les AMPA no poden assumir per manca de personal experimentat.

També hem ofert als fills dels nostres associats, i a d’altres, assessorament sobre estudis superiors a través de FAPEL UNIVERSITY DAY, que promovem a les quatre capitals catalanes, i també enguany a Madrid a través de COFAPA, la nostra confederació d’àmbit estatal. Està tenint un gran èxit, ja que podem presentar més de 25 universitats, per a 15 centres educatius i 800 alumnes i els seus pares.

fapel uday barcelona

Compromesos amb el dret a triar centre i educació

Ens hem significat molt a fons en diferents moments sobre el finançament de l’ensenyament. Particularment de l’ensenyament d’iniciativa social o concertat. Seguint amb la presentació de les xifres que vàrem fer el curs passat, ens hem integrat a la campanya de «La concertada«, juntament amb tots els pares de la concertada i les patronals del sector. L’objectiu és reivindicar d’una manera sòlida i constant el millor finançament, que faci efectiu el dret a la gratuïtat de la plaça escolar dels infants, i dels pares i mares al dret a l’elecció de centre.

Precisament, en relació amb aquest tema, hem seguit involucrats en les reunions que el Síndic de Greuges va convocar per abocar en el Pacte contra la Segregació Escolar. En som signataris i membres de la comissió de seguiment i, arran d’aquesta, de la comissió d’estudi sobre règims d’admissió. Creiem que és cabdal la nostra participació per garantir la veu de les famílies en aquest important procés que està fent gairebé tota la comunitat educativa, ja que Fapac i la Ustec i alguns grups parlamentaris han eludit la seva responsabilitat de participar-hi.

També, mirant en la millora de les condicions de les famílies per educar millor, ens hem involucrat totalment en tot el procés de la Reforma Horària, en les taules sectorials i ara en la comissió de seguiment. Aquesta última treballarà durant aquest any per fer propostes viables per a la millora d’aquest tema que tant preocupa a les famílies: la millora de les condicions de vida de les persones i de les oportunitats de disposar de més temps de família, d’educació i personal.

En aquesta línia, la nostra pertinença a la Plataforma per l’Educació Inclusiva ens dona un lloc privilegiat per poder aportar el nostre criteri a aquest important assumpte que cal millorar molt a Catalunya. Ja tenim un decret, que caldria implementar donat que no tot es redueix a recursos manca planificar i organitzar. Cal seguir orientant i demanant que la inversió del departament augmenti radicalment per poder fer realitat aquesta necessitat del sistema i de les famílies.

Congressos i conferències

També hem dedicat temps a la formació i a conèixer noves tendències, persones i institucions rellevants que proposen bones pràctiques. A més d’obrir-nos, també, a posicionaments diferents vers l’educació, que enriqueix el nostre discurs.

Congressos i conferències sobre els següents temes

– Neurociència i emocions a l’aula
– El finançament educatiu
– How techonology can build parents participation
– Schools as Learning CommunitiesSuccess for all children
– Dinar-Debat. Per l’educació responc. Enquesta famílies
– Orientació i assessorament en l’àmbit educatiu. Com millorar les trajectòries d’èxit de l’alumnat?
– Invertir més i millor
– Per un ensenyament gratuït
– Liderar l’equitat educativa
– Com fer possible un marc d’elecció de centre que no provoqui segregació
– Presentació de l’anuari 2019
– Conferències sobre polítiques educatives
– Les polítiques digitals en l’ensenyament
– Enseñanza concertada: NecesariosPluralesComplementarios
– Cura i negligència en l’entorn familiar. Reptes i propostes educatives i psicosocials
– I Simposi sobre educació catòlica
– mSchools – MWC 2019
– Educar en una Sociedad líquida
– Seminari d’alt nivell sobre inclusió educativa
– Saving our BoysSupporting and Building Male Emotional Intelligence
– Jornada de formació sobre educació personalitzada
– Diàlegs per l’educació de CCAPAC
– Congreso Confederació Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya – Thinking Based Learning.
– Simposi contra el Bullying
– «Identitats, cultures i educació»
– Jornada escola inclusiva Catalunya – «Del repte d’aprendre a l’èxit de tots»

COFAPA i EPA

Per eixamplar la nostra base de coneixement i relacions, estant al món real que ens envolta, també estem confederats a nivell Estatal amb COFAPA, a través de la qual hem tingut ocasió d’entrevistar-nos amb Ministres i Secretaris d’Estat d’educació per tal de fer el que s’espera de nosaltres: traslladar i defensar el model de llibertat educativa i de lliure elecció de centre per part dels pares i mares, que som els primers educadors.

També hem participat activament amb l’organització dels «Diálogos de educación«, que aquest curs han comptat amb Arja Krauchembert, presidenta de l’Associació Europea de Pares (EPA); Miguel Barrero (DG de continguts de Santillana), i amb Francesc Pedró, assessor de la UNESCO, actualment recent director pels estudis superiors a Amèrica Llatina d’aquesta organització internacional.

Així mateix, hem mantingut la màxima implicació a l’European Parents Association (EPA), a través del nostre President, com a Vicepresident de l’organisme i des del qual s’ha promogut l’interès per assumptes com el cyberbullying, l’abús infantil, l’educació digital de les famílies, la cura de la família a través dels hàbits saludables, la política de gènere a l’àmbit social i educatiu, etc. A més, encara estem embolicats en la feina afegida de redreçar molta de la tasca que l’anterior presidenta de l’associació va malmetre per interessos personals i no pas per l’associació i les famílies. Malgrat això, l’actual presidenta compta amb tot el consell directiu per treballar a una amb els ulls posats en el futur.

Les nostres escoles

Finalment, hem pogut felicitar a escoles i altres iniciatives pels seus aniversaris, com han estat el de les escoles Singuerlín i Santa Pau-Pifma, els premis Fomento i altres iniciatives. També hem gaudit de la festa de l’ensenyament, com a convidats de les escoles. La Nit de l’Ensenyament, en una bona mostra de la importància de les famílies en tot el procés educatiu dels infants, on som tots imprescindibles des del rol propi de cadascú.

Com a colofó, volem comentar que vàrem celebrar abastament el 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que són la base fonamental del dret a l’educació gratuïta, de qualitat, equitativa, inclusiva i triada per la família.