In NOTICIES

En relació amb les declaracions d’ahir de la Vicepresidenta del Govern d’Espanya, Carmen Calvo, sobre l’assumpte de les desgravacions fiscals per les donacions realitzades pels pares a les fundacions i institucions vinculades a les escoles concertades, des de FAPEL volem transmetre tranquil·litat a les famílies.

La normativa fiscal permet la desgravació a la declaració de l’IRPF de les quantitats que hom dona, voluntària, pura i simplement, a fundacions i institucions. En el cas de les vinculades a les escoles concertades, la condició és que aquestes donacions no estiguin relacionades amb un servei directe a l’usuari, en aquest cas educatiu, doncs el sistema de concert educatiu sufragat per l’administració cobreix (teòricament, tot i que no) el cost de la plaça escolar.

Des de l’inici del sistema de concerts, les quantitats que rep una escola concertada en aquest concepte han estat sempre insuficients. Per tant, les famílies ens hem vist compromeses a col·laborar amb les institucions escolars per tal de donar suport a tota la resta d’inversions, activitats i serveis que presten.

Així doncs, totes aquelles donacions que compleixin les condicions que s’esmenten, i suficientment documentades segons estableix la normativa tributària, son legítimes i legals. L’administració tributària té, però, la prerrogativa de revisar les declaracions que els ciutadans realitzen cada any i, dins d’aquesta prerrogativa, és on s’emmarquen les declaracions de la Vicepresidenta.

Entenem que gran part de les deduccions i desgravacions fiscals realitzades per les famílies en els darrers anys estan dins del marc normatiu i que, per tant, no cal alarmar innecessàriament a la població.

Tanmateix, aprofitem per denunciar un cop més la absoluta insuficiència del mòdul del concert, que no cobreix ni de bon tros el cost real de la plaça escolar. Alhora, demanem a les administracions que facin l’esforç d’estudiar i publicar el cost de la plaça escolar, per tal que el finançament de tot el sistema es millori per a tots els alumnes i escoles de Catalunya. D’aquesta manera, les famílies no hauran de pagar doblement un servei que, per prescripció de dret humà universal, ha de ser gratuït. Per això exigim al Govern d’Espanya el compliment de la DA 29 de la LOE.

Finalment, volem fer una nova crida a les famílies per tal d’aixecar la seva consciència sobre el seu dret a l’elecció de l’educació que se’ls ha de donar als seus fills. L’administració, a través de la planificació i la normativa d’admissió i matrícula, ha de garantir aquest dret per a tots els ciutadans, amb equitat, amb  igualtat, en llibertat.