In NOTICIES

La Fapel ha participat en diferents mitjans de comunicació, aportant el parer dels pares i mares arran del polèmic tema dels deures, i de la iniciativa d’una organització estatal de pares i mares que proposen una “vaga de deures”.

En aquest sentit, el nostre capteniment al respecte és el següent, i que hem intentat aportar en les diferents intervencions als mitjans:

1.- Entenem les tasques a casa com un element de reforç i de desenvolupament dels hàbits de treball i responsabilitat que cal anar conreant al llarg de la formació del caràcter d’una persona.

2.- Creiem que el contingut d’aquestes tasques és un element essencialment pedagògic i que, per tant, depèn de l’escola, del seu projecte educatiu i caràcter propi i, en darrera instància del mestre o professor, que en són els professionals i que sabrà ajustar-los a cada edat i a cada necessitat.

3.- En la mesura que els pares hem triat l’escola amb qui volem col·laborar per a l’educació dels nostres fills, hem de poder donar suport als mestres en aquesta tasca. La tutoria compartida ens ha d’ajudar, a mestres i famílies, a personalitzar l’educació dels nostres fills ja que, de ben segur, cada alumne requereix diferent nivell de suport o aprofundiment. El bon coneixement personal de cada alumne i el de les tecnologies aplicades a l’educació poden personalitzar aquesta tasca.

4.- Els pares i mares hem de facilitar, cada família des del seu estil propi i possibilitats de conciliació, que els nostres fills puguin realitzar amb èxit les tasques que se’ls encomanen, apostant decididament per la seva autonomia personal, llibertat i responsabilitat.

5.- Advoquem per la lectura com a eina fonamental de suport a l’aprenentatge i a la cultura.

Per tant, no ens alineem amb les iniciatives que pretenguin manllevar als professionals de l’ensenyament la seva autoritat, i sí demanem més diàleg mutu entre família i mestre per tal de confegir un pla personal per a cada alumne per tal que excel·leixi al màxim segons les seves capacitats.

Aparició a La Xarxa TV: http://www.xiptv.cat/ben-trobats/capitol/deures