FAPEL UNIVERSITY DAY

Fapel University Day: Servei permanent d’orientació universitària

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fapel University Day és el punt de trobada entre famílies, escoles i universitats. Creat el 2013 i impulsat per la federació d’AMPA Fapel, aquesta jornada té per objectiu ajudar als estudiants a trobar el centre universitari més adequat als seus interessos i necessitats. En ella s’informa de manera personalitzada de les ofertes educatives dels centres universitaris (informació sobre estudis, programes de beques i plans d’estudis, acords internacionals, etc.) als alumnes de l’últim curs de la E.S.O. i de Batxillerat.

L’esdeveniment consta de dos espais simultanis:

 • ∴ Fira universitària: cada universitat disposa d’un stand per atendre personalment als estudiants i escoles interessades.
 • ∴ Rondes de conferències: els representants de les universitats fan una breu presentació del seu centre i oferta educativa. A més, es disposa d’un espai destinat a realitzar “reunions individuals”, amb la finalitat d’oferir un tracte personal i detallat als alumnes.

Per què assistir-hi?:

 • Escoles:
 • – Assistència completament gratuïta perquè els seus alumnes rebin orientació universitària, de primera mà i en un únic matí, de les principals universitats nacionals – públiques i privades – i internacionals.
 • – Possibilitat de concertar reunions individuals per als alumnes amb els responsables de les universitats.
 • – Professors: contacte amb els responsables d’admissions i d’orientació de les universitats assistents.
 • Alumnes:
 • – Contacte amb una àmplia oferta universitària, formada per les principals universitats nacionals – públiques i privades – i internacionals.
 • – Possibilitat d’assistir a conferències, visitar stands o concertar reunions individuals amb les universitats assistents.
 • Famílies:
 • – Possibilitat de conèixer l’oferta universitària a la qual poden optar els seus fills, per ajudar-los a prendre la decisió més encertada.
 • – Contacte amb els responsables d’admissions i d’orientació de les universitats assistents.