In BANNER_HOME, NOTICIES

Recentment, des del Consell Escolar de Catalunya s’ha iniciat el debat ‘Ara és demà’ , un debat profund sobre el sistema educatiu.

Les ponències d’inici són documents de proposta, de reflexió, realitzats a partir de les aportacions, fonamentalment, de la comunitat educativa. Per això, des de Fapel us animem a participar per tal que el debat sigui ric i molt participatiu. Creiem que, a banda de la feina del Consell Escolar de Catalunya, cada pare i mare de Catalunya pugui dir-hi la seva per tal que al final d’aquest debat disposem d’un document que permeti afrontar el futur de l’educació a Catalunya d’una manera equitativa, lliure i consensuada.

Podreu trobar les ponències inicials a: consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/ponencies/