In BANNER_HOME, NOTICIES

En una època definida pels sociòlegs com a “líquida”, en què qualsevol iniciativa està destinada a una vida breu, cal destacar que s’ha celebrat la 17ª convocatòria del Premi de Poesia Gabriel Ferrater

La cerimònia de lliurament de premis de la convocatòria del Premi de Poesia Gabriel Ferrater per a Centres de Secundària serà a finals de maig.

La llarga vida d’aquest concurs literari implica la importància que el municipi atorga al conreu de la llengua catalana, així com al conreu literari de la lliure expressió.

L’èxit de participació ha estat absolut, amb més de tres-cents treballs provinents de les escoles Àgora, Avenç, La Farga i Thau, així com dels instituts Arnau Cadell i Leonardo da Vinci. La participació desinteressada del professorat, que dedica part del temps de classe a promoure aquesta iniciativa, és bàsica i diversa: hi ha centres que treballen formes poètiques concretes, d’altres suggereixen temes, mentre que alguns busquen la màxima llibertat expressiva de l’alumnat. En tots els casos hi ha un gran treball docent.

Una nota final per destacar, pel que fa al jurat, l’absència del poeta Francesc Garriga i Barata (1932-2015), Poeta d’Honor del Festival de Poesia de Sant Cugat 2012, que durant molts anys havia fet les funcions de president del jurat. Garriga era un home preocupat per la pedagogia, i la seva activitat formidable, fins i tot passats els vuitanta anys, el feia imprescindible per a la bona marxa del concurs.

Acabo amb unes paraules seves que fan referència a la importància de continuar treballant la poesia a les escoles: “Cal no oblidar que la poesia és una llavor que germina lentament. Normalment passaran vint anys fins que un estudiant descobreixi que la poesia és important en la seva vida”.