In NOTICIES

Enguany celebrem la quarta edició dels lliuraments dels premis Fapel. Van néixer com un acte de reconeixement d’aquelles Ampa, persones, entitats o iniciatives que treballen per l’educació a Catalunya, per defensar la llibertat d’educació, especialment la dels pares i mares a triar l’escola i el model educatiu que vulguin per als seus fills i filles.

Al llarg d’aquestes quatre edicions hem volgut destacar la tasca política del President Pujol, de la Consellera Irene Rigau, del Consell Escolar de Catalunya; a les confederacions i associacions de pares  (COFAPA, CPACC, CONCAPA I EPA) que defensen els mateixos valors que la Fapel sobre la prioritat educativa de la família i la llibertat d’educació, a iniciatives socials i inclusives com la Fundació Talita; al titulars de centres educatius d’iniciativa social, que amb la seva tasca fan possible el dret a escollir i l’excel.lència educativa, institucionalment la CECE o personalment Carlos Camí i Josep Díaz; mitjans de comunicació com Magisterio, que des d’una perspectiva independent defensa el dret constitucional a la llibertat educativa. Naturalment, també hem agrait i reconegut la tasca de tots aquells que van fundar i fonamentar la Fapel en sòlids principis i l’han fet créixer, com els seus presidents Lluís Jaureguízar, Josep Prats, Antoni Arasanz, Secretaris generals Fausto Gallego o Víctor Guillén.

I és en coherència amb aquesta línia, que enguany volem reconèixer tasques de cohesió familiar, formació de pares i solidaritat a les ampa de les escoles Canigó i Viaró; la impagable vessant educativa i inclusiva de l’entitat Aspasim; tota una carrera en la innovació educativa del Professor de la UAB, en Pere Marquès; reconèixer i esperonar la Fundació Jaume Bofill, que en les seves investigacions va posant la família al capdavant de l’educació, i on la relació família escola ha de prendre més protagonisme científic i divulgatiu; agrair i reconèixer la tasca de tota una vida d’en Gregorio Romera al servei de l’educació d’iniciativa social a casa nostra, i també la renovació que des de l’administració ens arriba de la ma de la Sra. Meritxell Ruiz, amb un diàleg i un treball obert i franc amb totes les entitats de pares i mares. I naturalment, la vessant comunicativa i divulgativa que des del Diari Ara s’ha bastit amb una línia editorial que contempla l’educació i uns continguts a través dels seus suplements Criatures i Mestres que donen rellevància social i quotidiana a l’educació com, pensem, es necessita actualment.

 

Premis Fapel 2014

Paraules inicials President de Fapel

Benvolguda Directora General, presidents de les ampas de fapel, directors i titulars de centres educatius, Sra. Presidenta de Cofapa, amiga Begoña, benvolgut Dr. Salvador Cardús, premiats i acompanyants, pares i mares, amics tots.

Gràcies en primer lloc per voler ser avui aquí amb nosaltres. Alguns veniu de lluny i altres heu deixat de fer coses per ser aquí.

Gràcies també als premiats per voler acceptar el senzill reconeixemen d’una tasca a destacar i a mantenir, que la Junta de Fapel ha considerat rellevant. I és per això, que en part el premi és  pel que ja heu fet, i en part és pel que volem que seguiu fent.

I moltes gràcies a la Junta de Fapel per la seva tasca de suport, d’assessorament i de bon govern de la federació. I en particular a les persones que heu fet possible aquest acte d’avui.

Sabem que cap de vosaltres fa una feina per tal d’obtenir un reconeixement públic o notorietat, sinó que ho feu per la convicció que teniu quelcom a aportar a la societat, de donar el millor que teniu, el millor que sabeu. Perquè tots sabem que en educació els resultats sempre es veuen a llarg-llarg termini i les glòries immediates són molt efímeres.

Però certament és humà fer un bon agraiment als qui dediqueu el millor de vosaltres als nostres fills i filles, i a bastir una educació personal, humana i excel.lent.

Vivim moments molt interessants de la història de la humanitat (aquí i arreu, com gairebé sempre, en els darrers cinc mil anys), però el que ara ens repta -la manca de recursos- ens està tornant a centrar en el que és més important i que mai s’hagués hagut de menystenir: la família i els mestres. I en particular la seva formació i el diàleg mutu.

Però no només això, sinó que els canvis profunds en els paradigmes tradicionals que ens aporta la tecnologia i la globalització, estan sacsejant les més profundes arrels del que som com a societat, a la família i a l’individu.

Per això és important que agraim i reconeguem a aquells que obriu diàleg, als que heu fet de la vostra vida un servei a l’educació d’iniciativa social, als que difoneu i comuniqueu les bondats de mestres i criatures, als que innoveu per millorar, als qui voleu diferents als iguals i iguals als diferents, o als qui defenseu la llibertat d’educació, la formació dels pares i mares, la solidaritat interpersonal i intergeneracional.

Als pares i mares no ens són aliens els esdeveniments socials i polítics, no ens són indiferents les lleis que tenim, les que voldriem i no voldriem tenir i les que alguns voldrien o no voldrien que tinguéssim. A Catalunya varem tenir la voluntat de tenir una norma, la LEC, que estabilitzés i evités la confrotació en el camp de l’educació i, sobre tot, que la ideologia no entrés a l’escola ni a l’aula. Però n’hi ha que encara s’hi entesten: mala memòria? Allà ens trobaran, a la Fapel, com sempre, disposats a defensar el nostre dret de primers educadors i la llibertat d’educació.

Precisament avui s’ha vist al Parlament, una proposició de llei del PSC per trencar un consens educatiu i també per retallar drets i llibertats. També plana una ILP per modificar eliminar la LEC. Precisament una part d’aquesta modificació sobre la LEC, vol fer desaparèixer escoles que legítimament, legalment i amb qualitat són iniciatives socials que formen part del servei d’educació de Catalunya. Trencar un consens tan rellevant en aquests temes és no ser lleial ni amb sí mateixos. I cal agrair i donar suport als qui sempre han cregut en el dret a la llibertat d’educació, per tal que mantinguin amb força i convicció aquest dret i la diversitat de la oferta educativa a casa nostra, sempre de qualitat, sigui pública, o d’iniciativa social, que és un dret per a tota la societat. I vull fer una crida a tots els que som avui aquí i creiem en la llibertat d’educació a ser més actius en la defensa dels drets i llibertats, doncs encara vindran iniciatives que voldran fer desaparèixer l’escola concertada com a realitat social i educativa, i en aquest moment tenim un govern que defensa els principis de llibertat d’educació i el dret dels pares a escollir escola.

Pensem que l’escola no pot ser camp de proves ni, citant al Salvador Cardús, el taller de reparacions de la societat. Per això, tots els pares i mares hem de ser sempre conscients que som, en primer lloc, pares i mares dels nostres fills i filles, i que volem el millor per al seu futur, que siguin feliços i facin feliços als altres, i que puguin desenvolupar-se autònomament per fer una societat millor. I, naturalment, a tot això ens hi ha d’ajudar l’escola, el mestre i la mestra; però som nosaltres els primers que hi hem de posar el cap, el cor i totes les hores.

Gràcies de nou per ser aquí i passo la paraula al Dr. Cardús que dissertarà sobre l´educació a la familia i les virtuts.

 

15065692533_211b42a396_z.jpg