In NOTICIES

 

Des de Fapel volem deixar molt clar que, tota acció o omissió davant una altre persona que no tingui en compte la seva dignitat d’ésser humà, pot ser un assetjament. Tota acció o omissió que falti el respecte a una persona per qualsevol de les seves circumstàncies, pot ser un assetjament.

 

Per això creiem que des del món de l’educació, i també de l’ensenyament, hem de poder donar pautes molt per damunt de la simple prevenció, molt per damunt de només apedaçar actituds i problemes que van sorgint. Hem de demanar el respecte per un mateix i pels altres, el domini i la valoració de la pròpia intimitat i de la dels altres -que actualment està en tan desprestigiada a través dels mitjans de comunicació- siguin una guia fonamental en els programes de formació que les escoles, les ampa i l’administració posen a l’abast de les famílies, mestres i alumnes.

 

Hem d’actuar per elevació. No només dir-ho i proclamar-ho… Hem de demanar de les nostres famílies siguin exemplars sempre i per això hem d’aspirar que escoles i ampa ens ajudin a tots, pares i mares, professors i mestres, alumnat, que l’amor pel prohisme i el respecte per tota la seva integritat personal són la clau de la convivència i del progrés.

 

Al Blog de Fapel, trobareu l’article complert relatiu a aquesta temàtica.

 

A continuació, i per aquesta raó, posem a disposició la guia que ha publicat el departament d’ensenyament en el seu portal Família i Escola on hi trobareu informació i recursos per saber què és l’assetjament, com detectar si el vostre fill o filla el pateix i com podeu col·laborar per fer-hi front.

http://goo.gl/SLWZDK