In SEMINARIS

“EDUCAR PER EMPRENDRE”

El darrer 1 d’octubre, la Fapel – Federació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Lliure de Catalunya-, va celebrar un seminari sobre “Educar per Emprendre” amb una clara vocació de continuïtat en els seus continguts de formació, contextualitzant la veritable cultura emprenedora (basada en valors que podem i hem de desenvolupar en els nostres fills des de petits) i la iniciativa emprenedora com quelcom a educar a la família i a l’escola per tenir .

L’ inconformisme, la tenacitat, la fortalesa de caràcter, la generositat, la laboriositat, el treball en equip, la perseverança, l’honestedat, la capacitat de negociació, la resiliència… són valors que caracteritzen l’emprenedoria i que cal tornar a educar a la família, cal tornar a fomentar a l’escola i cal que la societat les valori, reconegui i premii.