Fapel treballa per donar visibilitat a tots els associats.

  • La revista oficial de Fapel

Objectiu:

– Establir una canal de comunicació corporatiu atractiu i àgil entre Fapel i el món educatiu

– Transmetre l’opinió, reflexió i els valors que defensa la Federació

– Posicionar-se com una revista referent, quant a matèria pedagògica, educativa i social, tant per a les AMPA, pares d’alumnes, com per als professionals de les escoles de Catalunya

Fitxa tècnica:
Periodicitat: Quadrimestral
Temàtica: Continguts educatius, socials i d’actualitat
Distribució: 20.000 exemplars (gratuïts)
Lectors potencials: 60.000 lectors
Target: Famílies dels centres associats a Fapel, Administracions públiques, titulars dels centres, professors i staff dels centres educatius de Catalunya

 

  • Newsletter Fapel

Fitxa tècnica:
Periodicitat: Mensual
Temàtica: Continguts educatius, socials i d’actualitat
Distribució: Online
Lectors potencials: 80.000 lectors
Target: Famílies dels centres associats a Fapel, Administracions públiques, titulars dels centres, professors i staff dels centres educatius de Catalunya

 

  • Xarxes socials

  

 

Imagen

comunicació.jpg

Descripció

Per donar visibilitat a tots els associats. Llegir més.