In NOTICIES

Barcelona, 1 d’abril de 2020 – Davant l’actual situació de confinament, volem transmetre a les famílies, en primer lloc,  la necessitat, ara més que mai, de donar compliment a les obligacions ciutadanes i de solidaritat amb la societat de quedar-nos a casa. Volem aprofitar també per agrair i valorar enormement a totes aquelles persones que, als àmbits de la sanitat, la seguretat i els serveis essencials, tenen cura de tota la societat.

En aquesta línia, volem fer arribar un missatge d’escalf a totes les famílies de Catalunya, a les afectades, a les que tenen membres que lluiten en aquesta pandèmia, a les que esteu confinades, a totes. I, com no, recordar els que no han superat la malaltia o que no ho faran i acompanyar en el dol les seves famílies.

A conseqüència de la obligació dels alumnes de no assistir a les classes, ens arriben multitud de consultes i demandes de com hem de procedir les famílies amb les aportacions voluntàries que les escoles necessiten per sobreviure en un escenari d’infrafinançament per part de l’administració. Som conscients que la situació́ econòmica de moltes famílies en els propers mesos pot ser difícil. Moltes famílies patiran. Ens solidaritzem i volem fer-les sentir que no estan soles.

Des de les Federacions de Pares i Mares d’alumnes de la concertada, CCAPAC i FAPEL, pensem que les aportacions econòmiques són una qüestió́ entre les famílies i l’escola. Les aportacions no són totes iguals, com diferents són tots els centres educatius i, per tant, cada família pot fer aportacions diferents. La nostra recomanació́ és que cada família parli amb l’escola i busquem solucions entre tots. Ningú́ ha de restar sol i entre nosaltres ens hem de cuidar.

Per altra banda, cal pensar que deixar de tenir ingressos per a moltes escoles pot significar el seu tancament i segur que això̀ tampoc no ho volem; per tant, deixem-nos guiar pel bon seny. La insuficiència de la dotació́ econòmica de l’escola concertada per part de l’Administració́ i la situació́ econòmica de moltes famílies genera una situació́ en què es juga la continuïtat de l’escola concertada. El diàleg és el camí́, arribar al punt de trobada perquè̀ les aportacions de les famílies, segons les seves possibilitats, probablement siguin més necessàries i imprescindibles que mai.

Ens consta que les escoles han deixat de percebre les quantitats legalment previstes per aquells serveis i activitats que no s’estan prestant, però també volem cridar l’atenció sobre la necessitat d’articular des del Govern mesures econòmiques que permetin el sosteniment de les escoles.

L’escola concertada forma part del Servei d’Educació de Catalunya, i fa anys que reclamem no només assumir les obligacions que això comporta, sinó també el dret a la gratuïtat de la plaça escolar per a tothom, de manera que cap família es quedi sense poder escollir qualsevol escola del Servei d’Educació de Catalunya per un motiu econòmic o d’altra naturalesa. Igualtat de drets i oportunitats per a tots, que passa per un finançament suficient.

No podem, malgrat aquest dolorós moment, deixar de cridar l’atenció de les famílies i de la societat que l’infrafinançament de l’escola concertada és endèmic i gravíssim, i que som les famílies les que, voluntàriament, triem l’escola concertada i assumim el compromís de fer-la viable econòmicament. A més, les escoles es volen comprometre en no trencar la cadena de solidaritat amb els seus proveïdors (la majoria petites empreses els treballadors de les quals depenen també d’aquesta cadena) i que també tenen fills i filles a les escoles. Aquest també és un valor que, en aquests moments colpidors d’aprenentatge obligat, hem de poder transmetre als nostres fills i filles, ara que tants esmercen la seva pròpia vida en la cura dels altres.

Hem fet arribar una carta al President de la Generalitat de Catalunya per tal que en la mesura de les seves competències, prengui les iniciatives necessàries per tal que aquest sector i famílies tan castigades per l’infrafinançament no pateixin encara més les conseqüències dramàtiques d’aquest moment. Defensem el Servei d’Educació de Catalunya en la seva integritat i que cap alumne, pel que fa als seus aprenentatges, ni cap família en surtin perjudicats.

Volem agrair a les escoles l’esforç que està fent el professorat i cada escola per tal que els nostres fills i filles mantinguin un ritme de treball i d’adquisició de coneixements i competències en aquest entorn tan complex. Els aplaudim amb entusiasme i els animem a seguir-ho fent amb la mateixa professionalitat i estimació als nostres fills i filles, com sempre han fet.

Nosaltres hem decidit educar els nostres fills i filles a l’escola concertada pel seu projecte i el seu caràcter propi, per tenir una educació́ que permeti fer del món un lloc millor. I per això, en aquest moment, ens posem al costat de les famílies i també de les escoles que hem triat lliurement per educar els nostres fills i filles per tal d’evitar la desaparició d’una gran part d’aquest sector tan important i necessari en una societat plural i diversa com la nostra.

Esperem que d’aquesta greu situació que passem ara en sortim tots més enfortits personalment, familiarment i com a societat, sense minva dels drets de ningú, especialment dels més desafavorits, i que valorem com a societat l’enorme feina que l’escola concertada aporta al país.

Sr. Josep Manuel Prats, President de la FAPEL

Sr. Albert Alegre, President de la CCAPAC