In BANNER_HOME, NOTICIES

Fapel ha participat a les II Jornades «La inclusió: estratègies per a l’èxit de la seva implementació», que han tingut lloc al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. L’acte ha estat inaugurat pel Dr. Jaume Pedrós, President del Col·legi, i Mercè Esteve, Subdirectora General d’Ordenació i Atenció a la Diversitat del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en substitució de Carme Ortoll, Directora de Diversitat del departament d’Ensenyament.

A les jornades s’ha tractat la implementació del nou decret 150/2017 de 17 d’octubre, d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu de la llei a la societat.