In BANNER_HOME, NOTICIES, RECOMENAT

Discriminació contra l’escola diferenciada

Fapel considera que l’anunci del conseller és un atac a la pluralitat educativa

Barcelona, 13 d’octubre de 2021. En primer lloc, volem aclarir que la Fapel no és una patronal, sinó una federació d’associacions de pares i mares d’alumnes, des de fa 35 anys, que representa més de 300 entitats i pares i mares d’alumnes. I, òbviament, no ens ha notificat absolutament res.

Com a representants de pares i mares que confien des de fa molts anys en aquestes escoles que fan educació diferenciada, creiem que no és tolerable que es qualifiqui aquesta educació de discriminatòria i que afirmi que “la segregació per gènere augmenta els estereotips i legitima el sexisme”. Es un greu insult i menysteniment a milers de pares i mares que volen educar els seus fills i filles en igualtat de condicions, amb equitat i en llibertat.

També és un nou atac a la pluralitat i a la diversitat. En una societat democràtica tots hi cabem dins de la constitució i l’estatut, i aquestes escoles respecten els principis constitucionals i estatutaris, i tenen dret constitucional al seu finançament. Milions de famílies hi confien els seus fills i filles arreu del món, i és un model legítim avalat pel conveni internacional de la Unesco contra la segregació escolar, subscrit pels estats de la Unió Europea.

El que fa el govern és discriminar el diferent, aquell que vol triar escola diferent de la de titularitat pública, posant totes les dificultats per tal que els pares i mares puguin exercir el seu dret fonamental.

Son escoles que tenen demanda social, altrament no existirien. Dins els drets fonamentals de creació de centres diferents als promoguts per les administracions públiques, i de lliure elecció de l’educació que els pares volen per als seus fills i filles, aquest model hi cap, i tenint demanda social, no hi cap un argument en contra.

A Catalunya tenim molts problemes a resoldre al Servei d’Educació de Catalunya, que no es volen afrontar realment, com l’educació inclusiva, del finançament real de la plaça escolar fins a assolir la gratuïtat, que és la principal obligació del govern segons l’estatut i la LEC, el fracàs de la planificació de la FP, o la manca de voluntat de posar els recursos necessaris per resoldre el problema de la segregació escolar en la que tots estem compromesos.

El dret a decidir de les famílies és legítim, estatutari, constitucional i un dret fonamental.

Seguirem lluitant pel dret de les famílies a triar l’escola que volen per als seus fills, en igualtat de condicions, en equitat i en llibertat, i instem al govern i als altres actors educatius a buscar les solucions per garantir els drets fonamentals de les famílies i dels alumnes a l’educació.

Per a més informació i entrevistes contacteu amb:

Josep Manuel Prats
President de FAPEL
jmprats@fapel.cat
662 607 850