Eines per a la inclusió

FUNDACIÓ ASPASIM

La Fundació Aspasim ofereix cursos presencials de classes teòriques de 20 hores, amb un seminari i diversos fòrums de discussió, reconegut pel Pla de formació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius fonamentals són proporcionar una base de coneixement i les habilitats i actituds necessàries per a treballar amb persones amb discapacitat, trastorns de l’espectre autista (TEA) o altres trastorns que dificulten l’aprenentatge. Tos aquests coneixements facilitaran el treball individualitzat i interdisciplinari dels professionals a les escoles amb caràcter inclusiu envers els nens amb diferents discapacitats.

FUNDACIÓ TALITA

La fundació Talita aposta per l’Aula Itinerant, en que s’aposta per incloure a l’alumne amb Discapacitat Intel·lectual no només físicament als espais, sinó com un alumne més dins el centre, progressant amb el seu desenvolupament de forma natural.

AURA FUNDACIÓ

Aura Fundació és una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 1989. La seva missió és ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral, seguint la metodologia del “Treball amb Suport”, un model d’integració laboral, a través d’un conjunt d’estratègies i procediments de suport.