In BANNER_HOME, NOTICIES, Uncategorized

110 organitzacions, entre elles Fapel, han signat el Pacte Nacional per la Reforma Horària. Després de 4 anys de treballs i debats, s’han acordat els paràmetres per instaurar noves franges horàries de referència.

La reforma es començarà a instaurar l’any 2018, i l’objectiu és assolir-ne la normalitat en el 2025.

Franges horàries de referència

  • Escoles i instituts – Franges lectives: 8-8.30 h – 16 h; Extralectives i extraescolars: 16 h – 19 h; Menjar: 12 h – 14 h.Centres no universitaris – Franja lectiva: 8 h – 19 h.
  • Horari de comerç – 7 h -20 h.
  • Oci – 6 h -2.30 h
  • Horari ‘prime time’ de la televisió – 20 h – 23 h
  • Administració – Permanència obligada entre les 9.12 h i 14-15 h. La resta de les hores obligatòries es realitzarien entre les 7.30 h i les 18 h.