NOTA DE PREMSA

10/2/2022

L’ESCOLA CONCERTADA GARANTEIX LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU EN HORARI DE MATÍ I TARDA AL SETEMBRE

El sector concertat creu necessari el diàleg i el consens davant canvis
importants en el calendari escolar

En compareixença conjunta aquest matí, el President de la Generalitat, Molt Hble. Sr.
Pere Aragonés, i el Conseller d’Educació, Hble. Sr. Josep González Cambray, han fet
públic que el proper curs 2022/2023 començarà el dia 5 de setembre per als
ensenyaments d’educació Infantil i Primària i el 7 de setembre per a l’ESO, batxillerat i
FP. A l’acte, les autoritats del país han subratllat que, entre els dies 5 i 30 de setembre,
els centres d’infantil i primària faran una jornada reduïda entre les 9 i les 13 hores.
L’escola concertada, a partir del mateix dia 5 de setembre, es posa a la total disposició
del seu alumnat i famílies i garanteix l’atenció en horari de matí i tarda, tal com s’ha
fet fins ara.

Amb aquesta organització horària del servei, l’escola concertada vol prestar especial
atenció a l’alumnat en situació de vulnerabilitat, que podrà romandre a les seves
escoles en l’horari habitual. Alhora, vol contribuir a la conciliació de la vida familiar
i laboral de les famílies que han optat pels seus projectes educatius.
L’escola concertada ha sol·licitat una reunió urgent amb el Departament per tal de
resoldre les dificultats de caire organitzatiu, laboral i econòmic que aquesta mesura pot
comportar. Alhora, està convençuda que unes mesures d’aquesta envergadura
requereixen del diàleg necessari entre tots els estaments afectats perquè es duguin a
terme amb el màxim consens possible en benefici de l’alumnat i del seu procés
d’aprenentatge.