SERVEIS JURÍDICS

Assessoria jurídica – es resolen diverses consultes que les AMPA puguin tenir, de manera personalitzada

Assessorament en els tràmits – es proporcionen diversos suggeriments per a la creació d’un AMPA