La missió de la Fapel és la de difondre i defensar la llibertat i el dret dels pares i mares, a escollir l’educació, en condicions d’igualtat, que vulguin per als seus fills.

Entenem que aquests drets i llibertats emanen directament de la dignitat de la persona, de les declaracions dels drets humans, així com del mandat constitucional i estatutari.

Per tal de protegir el dret dels pares i mares, així com de la societat civil de la que formen part, reconeixem el dret a la promoció d’escoles i iniciatives educatives que, amb el seu projecte o caràcter propi formin part del Servei Educatiu de Catalunya, segons estableix la LEC de 2009.

La nostra visió és esdevenir una institució de referència a l’educació de Catalunya i Europa, que contribueixi a assolir una societat més plural, més lliure i més equitativa a través de l’educació dels nostres infants i de les seves famílies.

Els nostres valors s’ancoren a les declaracions dels drets humans, dels infants i de les famílies, sota la perspectiva de l’humanisme cristià i que ens configura com a ciutadans d’Europa.