Fapel ofereix un programa de conferències,  cursos i activitats per pares i mares, alumnes i professors. Aquests programes poden ser de caràcter general o sobre temes concrets i es realitzen fruit de la signatura d’un conveni amb entitats:

ACTIVITATS

 • • Aula Fapel
 • • Premis Fapel
 • • Open days
 • • Projectes d’interès: La Torre de Llibres, conferències, …

ORIENTACIÓ

 • • Fapel Uday, el punt de trobada entre escola, famílies i universitats
 • • Xerrades per impulsar les ciències la tecnologia
 • • Servei de Beques i ajudes

ESCOLA DE PARES

Fapel ofereix a les AMPA un programa de conferències i cursos sobre educació, de caràcter general i també segons les edats de fills i filles, doncs pensem que la formació de pares i mares és essencial per educar-los amb eficàcia.

Alhora, partim del convenciment que aquesta formació i la unitat entre família i escola són una eina educativa fonamental que multiplica els resultats educatius. Els cursos són impartits per professionals de l’educació d’àmplia experiència (professors, pedagogs, psficòlegs, etc.) i pares de família.

Educació infantil i primària (de 3 a 10 anys)

 • L’infant de 6 anys (xerrades específiques per a cada edat, fins els 11 anys)
 • L’obediència de l’infant
  • L’entrevista família-tutor
 • Educant la voluntat
  • Evitar l’ansietat
 • Jocs de sempre o jocs de pantalles: l’equilibri
  • Relacions família-escola
 • Aspectes psicomotrius
  • Fill autònom i feliç
 • L’avaluació
  • Què puc fer pel meu/va fill/a
 • Senyals de perill a casa
  • El camí de l’autoestima
 • TDAH: L’hiperactiu a casa
  • Lectura eficaç
 • Problemes de lectura i escriptura
  • Educar en temps de lleure: joc, esport, natura i cultura

Cicle superior, ESO i Batxillerat (d’11 a 18 anys)

 • Com estudiar?
 • Massa temps davant les pantalles?: reptes i riscos
  • Les xarxes socials i la identitat digital
 • L’estudi dels nostres fills/es
  • Com estudiar a l’ESO?
 • L’ESO, carretera secundària?
  • La comunicació pares-fills/es
 • L’autoritat
  • Descobrint als nostres fills/es
 • L’estudi i la voluntat
  • L’obediència a l’adolescència
 • El temps lliure dels nostres fills/es
  • El meu fill/a no m’escolta
 • Amistats
  • Influències socials en la juventut
 • Valors
  • I si em diu NO?
 • Arriba el cap de setmana?

Per a tots els nivells

 • Com és el meu fill/a
 • Adquisició de bons hàbits
  • Descoberta dels altres
 • L’evolució dels fills
  • El valor de l’esforç
 • Afectivitat i sexualitat
  • Límits i normes
 • Resolució de conflictes
  • La família, espai de comunicació
 • Autonomia
  • El professor i el canvi social
 • El caràcter dels fills/es
  • Èxit o fracàs escolar
 • Transtorns de conducta
  • Els nens superdotats
 • Coaching
  • Orientació acadèmica i professional
 • Assessorament audiovisual

Tots aquests temes són orientatius i podem estudiar una sessió o un cicle específic per a cada AMPA que ho requereixi