AVÍS LEGAL, CONDICIONS D’US Y PRIVACITAT DEL WEB

El titular del web www.fapel.net (el «Web») és la Federació d’Associacions Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya («FAPEL»), les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social: C/ Sant Elies, 21, 1º 1º – 08006 Barcelona

C.I.F.: G 59161059

Correu electrònic: fapel@fapel.net

Telèfon: (+ 34) 93 158 02 42

Dades registrals: inscrita en el Registre d’Associacions—

 

Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a FAPEL, als seus serveis i/o a les seves activitats.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

 

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, en el seu cas, a qualssevol altres condicions que FAPEL estableixi a l’efecte al Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de FAPEL.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si s’escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Web, FAPEL es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o excloure el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

FAPEL fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, FAPEL no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

 

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d’ells mateixos.

FAPEL no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de FAPEL incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, FAPEL no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que FAPEL pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

 

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (el «Web Enllaçant») un enllaç que dirigeixi al Web de FAPEL hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis FAPEL.

En cap cas, l’enllaç significa que FAPEL avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut.

En el supòsit d’incompliment de qualssevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

  1. b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (els «Webs Enllaçats»).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat FAPEL amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, FAPEL no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els «Continguts»], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de FAPEL o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de FAPEL o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de FAPEL.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de FAPEL poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

 

Privacitat i protecció de dades.

En acompliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la liure circulació d’aquestes dades, d’acord amb el Cap.III Sec.2  d’aquest reglament (en endavant RGPD), s’informa als usuaris i interesants del següent.

Finalitat. A FAPEL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar-li els serveis que ens són encomanats, és a dir, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que l’usuari decideixi sol·licitar i contractar i als quals pot accedir des d’aquesta web.

A FAPEL  no elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació sol·licitada, per la qual cosa li informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre FAPEL  i els interessats.

Legitimació. La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i la resposta a la informació sol·licitada per l’interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats de forma expressa pel usuari o l’interessat (consentimen exprés).

La informació facilitada per FAPEL  i la prestació dels seus serveis a les persones interessades i clients està basada en el consentiment que se li sol·licita.

Destinataris. Les dades dels usuaris es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l’encarregat del tractament i a aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol·licitud d’informació.

L’usuari ha de tenir en compte que hi ha certes cessions de dades que són necessàries perquè es pugui prestar el servei sol·licitat i realitzar la prestació encomanada.

Procedència. Les dades personals que tractem a FAPEL  procedeixen de les seves sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats i usuaris.

Les categories de dades que es tracten són:

– Dades d’identificació

– Adreces postals o electròniques

– Informació addicional facilitada per l’interessat

– Número de telèfon facilitat per a avisos

– No es tracten dades especialment protegides

 

Tractament de dades i Drets. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, i concretament en el Reglament general sobre protecció de dades (RGPD), l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de FAPEL amb domicili a Barcelona-08006, C/ Sant Elies 21, 1º1ª 08006, amb la finalitat de poder atendre, gestionar, informar-los i donar seguiment a les seves consultes i peticions.

En compliment amb la normativa vigent, FAPEL, els informa que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT.

FAPEL posa en coneixement dels interessats i usuaris que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l’adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals es troben exposats.

FAPEL informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que FAPEL es compromet al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic ppdd@fapel.net

En cas que sigui procedent, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de FAPEL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu ppdd@fapel.net  indicant DPO en l’assumpte.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

FAPEL no cedirà o comunicarà a tercers les dades personals rebudes sense consentiment exprés de l’interessat, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.

 

Cookies del web

FAPEL utilitza cookies pròpies i de tercers per garantir que t’oferim la millor experiència com a usuari de la nostra web. Si continues navegant és que has acceptat l’avís previ, per la qual cosa has donat el teu consentiment.

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les galetes i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les galetes temporals o memoritzades.

Sense el seu exprés consentiment,  mitjançant l’activació de les cookies, no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre.

 

QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB?

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei , la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies de tercers: La Web de fapel.net pot utilitzar serveis de tercers que, per compte de Google, recopilaran informació amb fins estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestacion d’altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i altres serveis d’Internet.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen galetes que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web.

Vostè mateix pot configurar,  permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Chrome

Explorer

Firefox

Safari

Actualització i modificació del web

FAPEL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

Nul·litat

Si qualssevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Legislació aplicable

Amb caràcter general, les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com les relacions amb els usuaris i interessats, derivades de la prestació de serveis continguts en aquest web, es regiran i interpretaran i estan sotmesos estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

 

Data d’actualització: Maig 2018