In NOTICIES

Barcelona, 18 de maig de 2020.

L’escola concertada de Catalunya es mostra incrèdula i indignada per les greus irregularitats en el procés de preinscripció i matrícula d’enguany. D’aquesta manera ho han denunciat els centres concertats en una carta adreçada al President de la Generalitat, ja que anuncien que “no es voldrien veure abocats a emprendre mesures legals si no s’aturen les conculcacions de drets”

Greus irregularitats en el procés de preinscripció i matrícula

En primer lloc, les entitats representatives de l’escola concertada sostenen que, aprofitant “la situació atípica i greu que vivim a causa de la COVID-19”, l’Administració educativa està “conculcant principis bàsics del dret”. Un clar exemple és que “el Departament no ha publicat la Resolució de renovació dels concerts educatius de l’educació primària i de modificació dels concerts de les altres etapes”. Concretament, els “impresos oficials emesos pel Departament només permeten emplenar els cursos de P3 i de 1r d’ESO, que són els que ja venen informats d’ofici. A més, ja porten prefixada l’opció d’assignació d’ofici de plaça sense que es pugui modificar ni tampoc indicar-ne una altra”.

Així mateix, també denuncien que les Oficines Municipals d’Escolarització (OME) o altres organismes (Consorci d’Educació de Barcelona) no estan fent arribar als centres les sol·licituds que les famílies els presenten. Tot això suposa una “flagrant contradicció amb les garanties que el propi Conseller es va comprometre a respectar» i una claríssima vulneració de la normativa, que obliga que aquestes sol·licituds es remetin de forma immediata als centres que han estat triats en primera opció”.

Les famílies soliciten informació i són convidades a renunciar

En aquesta línea, a la missiva, l’escola concertada també afirma tenir constància que les famílies que sol·liciten informació sobre el procediment, a les OME o a les Comissions de Garanties, són convidades a renunciar al dret d’opció en favor d’una autorització o conformitat perquè els sigui assignada una plaça d’ofici. “Aquesta actuació de les administracions locals o educatives és intolerable. Però més intolerable ens semblarà si la màxima autoritat del país, coneixedora dels fets, ho tolera”, ha expressat l’escola concertada amb duresa.

Per últim, el sector recorda que la disposició que modifica el procés per al proper curs relega a la “mínima expressió” l’activitat presencial als centres, “cosa que entenem” atesa l’actual emergència sanitària. “Ara bé, una de les característiques essencials d’aquestes tramitacions és el suport que les famílies poden rebre des dels centres docents. Una orientació i ajuda que no es pot suplir amb cap mitjà telemàtic o telefònic, i menys en aquelles famílies que més ho necessiten pel seu nivell social o formatiu”.

Conclusió

Des de l’escola concertada conclouen que “no es tracta de prescindir de les lògiques i necessàries mesures de salut, però això no pot significar que aquest procediment es limiti al simple compliment d’un document, perquè desvirtua l’essència d’aquest acte, transformant un procés d’elecció en una mera gestió telemàtica”.