Des de la seva fundació, la Fapel ha estat duent a terme una tasca de sensibilització i formació entre les famílies de Catalunya, mitjançant seminaris i jornades, per tal que arribin a conèixer bé els seus drets i els seus deures en l’àmbit de l’educació. Cercar la implicació dels pares i mares en l’educació dels fills i filles és sempre al rerefons de les accions de la Fapel i per això hem tractat sempre d’impulsar-ho a través dels temes més actuals en cada moment.

imagen

imagen_padres2_1.gif